MONKS by Henriette Roka-Aardal

Repeats every week every Monday and every Tuesday and every Wednesday and every Thursday and every Friday until Fri Jun 16 2017.
Thursday, June 8, 2017 - 10:00 to 16:00
Friday, June 9, 2017 - 10:00 to 16:00
Monday, June 12, 2017 - 10:00 to 16:00
Tuesday, June 13, 2017 - 10:00 to 16:00
Wednesday, June 14, 2017 - 10:00 to 16:00
Thursday, June 15, 2017 - 10:00 to 16:00
Friday, June 16, 2017 - 10:00 to 16:00

8. juni - 16 juli 2017 stiller Henriette Roka-Aardal ut et ti-talls malerier av MUNKER på Oslo Håndverksdestilleri i Oslo.

De siste to årene har kunstneren arbeidet med malerier av munkene i ulike sammensetninger både når det gjelder motiv, fargebruk og valg av teknikk, og er i følge Henriette selv hennes favorittmotiv å arbeide med.

Munkene har sin opprinnelse fra noen enkle skissetegninger Roka-Aardal gjorde for over tyve år siden, og er idag blitt et av hennes hovedmotiver. Maleriene er hovedsakelig malt med akryl, men flere arbeider er i tillegg også laget med blekk, klor, lim og papir. Videre kan du også se serien KLOSTER og den første utgaven av kunstnerens MUNK-skulptur. Hvis Henriette får det som hun vil, jobber mot og drømmer om, så kan du en dag se en hel samling skulpturer av munkene plassert et eller flere steder i Norge.

Henriette Roka-Aardal ble født på Høvik, Bærum. Med en farfar som var kjent kunstmaler, og en generell kreativ familie, begynte hun tidlig å tegne og utvikle sine kreative egenskaper. Det var først for tre år siden at hun bestemte seg for å videreføre sin farfars kunstneriske arv og begynte å male. Henriette henter inspirasjon fra gamle skisser, ulike teksturer og strukturer, og har en fargepalett i naturtoner. Roka-Aardal kombinerer sin inspirasjon til å skape en stil, svært særegen hennes egen, hvor kunstverkene - med behagelige og rolige fargetoner samt samt moderne figurative motiver, passer svært godt inn i de fleste hjem og interiør.

Kom å se utstillingen MUNKER i spennende omgivelser i et nyåpnet destilleri i Oslo!

VELKOMMEN!

Vernissage: 08. juni kl. 19 - 23
Åpningstider: Man-fre: 10-16 Lør: 12-15
-eller etter avtale: Henriette 900 82 083 // OHD 472 41 759

————————

June 8th - July 16th Henriette Roka-Aardal presents a selection of paintings from her series called MONKS, at the Oslo Håndverksdestilleri in Oslo.

Over the past two years the artist has worked with this series in different compositions, both in terms of motives, use of color and variety of techniques, and according to Henriette herself, it is her favorite design to work with.

The MONKS have their origin from some simple sketches Roka-Aardal did during her studies in England over twenty years ago, and they´ve become one of her main motives. Her paintings are mainly painted with acrylic, but several works are also made using ink, chlorine, glue, and paper.

You also get to see the series KLOSTER and the first edition of the artist´s MONK sculpture. If she one day accomplishes her vision, you´ll see a whole collection of sculptures by the MONKS one (or more) places in Norway.

Henriette Roka-Aardal was born in Høvik, Bærum, into a generally creative family, her grandfather was a famous painter, and a she soon began to draw and develop her creative abilities. But it was just three years ago she decided to continue her grandfather´s artistic legacy. Her influences range from old sketches, different textures and structures, and a color palette of earthy tones. Roka-Aardal combines her inspiration to create a style distinctly her own. Their pleasant and soft colors and contemporary figuratie motifs fit into most homes and interior styles.

Currently, Henriette lives and works in Røyken, just outside of Oslo, as an artist, while exhibiting her work in both national and international galleries.

Category: 

  • Art @ OHD